Proyecto CarftCabanyal "El Cabanyal punto a punto. Distintas miradas Ilustradas"


Proyecto CarftCabanyal
"ElCabanyal punto a punto. Distintas miradas Ilustradas" 

Coordinación: Bia Santos
Montaje de los libros y Exposición: 
Bia Santos, Maria Villora, Lydia Espí, Mercè Galán, Visantin, Tina Díaz, Emilio Martinez, Eric Chavanne 

A partir de Portes Obertes se’n deriven altres propostes de projectes on els veïns passen a ser artífexs de les seues pròpies intervencions, com és el cas del projecte CraftCabanyal que es tracta d’un treball col·lectiu de craftivisme que genera obres d'art participatives, realitzades per artistes i tres generacions de veïns, veïnes i amants del Cabanyal, les quals utilitzen els valors dels treballs realitzats en general en l'esfera privada, com el brodat, el punt de ganxo, patchwork, etc., per tal de reflectir el patrimoni immaterial del barri i plasmen en les seues obres la memòries, vivències, .... i sentiments. (http://craftcabanyal.blogspot.com.es/ // http://craftcabanyal.espai214.org/ // http://craftcabanyal.jimdo.com/)

S'observa que les activitats artesanals d'ocupació femenina comencen a fusionar-se amb les arts visuals en processos híbrids de construcció del llenguatge, com el brodat, la costura, etc., incorporant-se des d’allò conceptual a allò matèric, on moltes dones artistes utilitzen fils, llanes, teixits, agulles, etc., com a reclam contra la marginació de l'activitat artística femenina, però també com una forma de protesta dins d'un context social, fent un encreuament entre l'artesania (Craft) i l'activisme, sorgint així el moviment que hui anomenem Craftivisme. Encunyat per Betsy Greer el 2003, "per tal de definir una actitud ètica i una forma d'activisme que s'exerceix mitjançant allò fet a mà i parteix de la idea que la capacitat de creació pot ser una eina de lluita".

Al maig de 2013 dins de les diverses activitats de la XV edició de Cabanyal Portes Obertes, a través d'un treball col·lectiu, utilitzem els valors dels treballs realitzats en general en l'esfera privada, que passen a ser vehicle de protesta en relació a la problemàtica del barri del Cabanyal a València, amenaçat per un projecte urbanístic que suposa la desaparició de 1651 habitatges i que parteix en dos la trama urbana del barri com abans ja hem esmentat. Per això desenvolupem el projecte de craftivisme "Fet a mà: L'anar i vindre de les agulles al Cabanyal", on més de deu projectes van ser realitzats en un període de 6 mesos per tres generacions de veïns i veïnes del Cabanyal que van recuperar agulles, teles i fils i realitzaren les peces per a ser situades en edificis, espais públics i en els carrers del barri. Tractem de reivindicar la singularitat del barri, marcat per un estil eclèctic modernista i artesanal; la seua memòria; manera de viure peculiar i per tant el patrimoni artístic i cultural de la ciutat de València.

En l'entramat de fils, de l'anar i venir de les agulles, es van estar teixint històries, memòries, sentiments: Amparín Moreno, Maruja Marí, Maribel Doménech, Lola Serón, Maite Miralles, Vicent Esquer, Manola López, Rosa Pérez de Tudela, Anna Martí, Sara Villora, Mar Estrela, Aina Gallart, Beatriz Martínez, Eli Molins, Laura de Castro, Amparo Cerveró, Mercè Felis, Carmen Sevilla, Beatriz Milió, Yolanda Benalba, Lidon Artero, Tina Díaz, Araceli Diaz Lydia Espí, Àngels Espí , Pepa Martí, Elida Maiques, Dolors Cano, Rosana Segnelli, Anna Borràs, Lola Albiol, Pilar Serrano, Laurance Lepeu i Bia Santos són les artífexs.

"El Cabanyal punt a punt. Diferents mirades Il·lustrades", que consisteix a realitzar una obra col·lectiva a través d'una convocatòria oberta a la comunitat local per desenvolupar entre tots una obra participativa en format d'un llibre en tela, mida 50x40 cm cada pàgina, tenint com a referència el barri mariner del Cabanyal, memòries, vivències, detalls... Sentiments.
Cada participant farà dues pàgines del llibre il·lustrat artesanalment amb pachwork, collage, transfer, brodats, punt de ganxo, dibuix, etc., amb material divers. El projecte serà ampliat en una segona fase on en el llibre s’incrusten alguns xips d'àudio i marques de realitat augmentada. També serà digitalitzat per ser transformat en una versió digital d'E-book i la realització d'un web_doc que també forma part del projecte, la qual cosa serà enriquit amb vídeos, fotos, i àudios relacionats amb la gent i les seues vivències.

Silvia Molinero - Teresa Marin - Isabel Caballeros  :: Festival Cabanyal Intim - Lola Serón Juan - Amparin Moreno - Maria Marín - Mariló Hernández :: Triko Arte  - Veronica Della Rocca - Mercè Galán , Mercedes Huertas - Àngels Simarro - Vega Bermejo - Carol Paredes – Visantin - Carmen Marcos - Lupe Frígols i Carlos Maiques - Charo Moreno i Lourdes Muelas - Maria Joilda dos Santos - Mar Fina - Clara Boj, Diego Diaz, Mercedes Tovar, Concha García - Isadora Guardia - Amparo Ceveró, Mar Estrela i Felix Estela - Amparo Gallart  - Laura Castro - Rosa Server - Faci i Fer - Lidon Artero - Luisa Maruny. - Maite Miralles - Maota Sodevilla - Rosa Perez, Manuela Lopéz i Anna Marti - Teresa Ruiz de Lobera i Associació de Vëins i Amics de la Malva - Eli Molins Garcia - Rosa Pérez de Tudela, Rosabel Callado Mas i Jesús Bellido Sanjuan - Bia Santos - Silvia Tarin Rosell i Manolo Exposito - Rose Marie Meichtry i Carlos Garcia Blesa - Maria Villlora i Sara QussousBrigida Sevilla - Rosi Moreno – Vicenta Martinez - Tina Díaz - Aina Gallart - Carmen Sevilla - Susanna Mengual – Visantin - Ana luján -Viga Gordilho___________________________________________________

A partir de Portes Obertes se derivan otras propuestas de proyectos donde los vecinos pasan a ser artífices de sus propias intervenciones como es el caso del proyecto CraftCabanyal que es un trabajo colectivo de craftivismo, que genera obras de arte participativas, realizadas por artistas y tres generaciones de vecinos, vecinas y amantes del Cabanyal, utilizando los valores de los trabajos realizados en general en la esfera privada, como el bordado, el crochet, patchwork, el ganchillo, etc., para reflejar el patrimonio inmaterial del barrio, plasmando en sus obras la memorias, vivencias, …. y sentimientos. ( http://craftcabanyal.espai214.org// http://craftcabanyal.blogspot.com.es/  //  http://craftcabanyal.jimdo.com/)

Se observa que las actividades artesanales de ocupación femenina, comienzan a fusionarse con las artes visuales en procesos híbridos de construcción del lenguaje, como el bordado, la costura, etc., incorporándose desde lo conceptual a lo matérico, donde muchas mujeres artistas utilizan los hilos, lanas, tejidos, agujas, etc., como reclamo contra la marginación de la actividad artística femenina, pero también como una forma de protesta dentro de un contexto social haciendo un cruce entre la artesanía (Craft) y el activismo, surgiendo así el movimiento que hoy llamamos Craftivismo. Acuñado por Betsy Greer en 2003 “para definir una actitud ética y una forma de activismo que se ejerce mediante lo hecho a mano, partiendo de la idea de que la capacidad de creación puede ser una herramienta de lucha”[1].

En mayo de 2013 dentro de las diversas actividades de la XV edición de Cabanyal Portes Obertes, a través de un trabajo colectivo, utilizamos los valores de los trabajos realizados en general en la esfera privada, que pasan a ser vehículo de protesta en relación a la problemática del barrio del Cabanyal en Valencia, amenazado por un proyecto urbanístico que supone la desaparición de 1651 viviendas, partiendo en dos la trama urbana del barrio como antes ya hemos mencionado. Para eso desarrollamos el proyecto de craftivismo Fet a mà: El ir y venir de las agujas en el Cabanyal”, donde más de diez proyectos fueron realizados en un periodo de 6 meses, por tres generaciones de vecinos y vecinas del Cabanyal que estuvieron recuperando agujas, telas e hilos realizando las piezas para ser ubicadas en edificios, espacios públicos y en las calles del barrio. Tratamos de reivindicar la singularidad del barrio, marcado por un estilo ecléctico modernista y artesanal; su memoria; manera de vivir peculiar y por tanto el patrimonio artístico y cultural de la ciudad de Valencia.

En el entramado de los hilos, del ir y venir de las agujas, se estuvieron tejiendo historias, memorias, sentimientos: Amparin Moreno, Maruja Marí, Maribel Doménech, Lola Serón, Maite Miralles, Vicent Esquer, Manola López, Rosa Pérez de Tudela, Anna Martí, Sara Villora, Mar Estrela, Aina Gallart, Beatriz Martínez, Eli Molins, Laura de Castro, Amparo Cerveró, Mercé Felis, Carmen Sevilla, Beatriz Millón, Yolanda Benalba, Lidon Artero, Tina Díaz, Araceli Diaz Lydia Espí, Àngels Espí, Pepa Martí, Elida Maiques, Dolors Cano, Rosana Segnelli, Anna Borràs, Lola Albiol, Pilar Serrano, Laurance Lepeu y Bia Santos son las artífices.

"El Cabanyal punto a punto. Distintas miradas Ilustradas", que consiste en realizar una obra colectiva a través de una convocatoria abierta a la comunidad local, para desarrollar entre todos una obra participativa en formato de un libro en tela, tamaño 50x40 cm cada página, teniendo como referencia el barrio marinero del Cabanyal, memorias, vivencias, detalles…. Sentimientos.
Cada participante hará dos páginas del libro ilustrando artesanalmente con pachwork, collage, transfer, bordados, ganchillo, dibujo, etc., y usando material diverso.
El proyecto será ampliado en una segunda fase donde en el libro se incrustarán algunos chips de audio y marcas de realidad aumentada. También será digitalizado para ser transformado en una versión digital de E-book y la realización de un web_doc que también forma parte del proyecto, lo cual será enriquecido con videos, fotos, y audios relacionados con la gente y sus vivencias.

Silvia Molinero - Teresa Marin - Isabel Caballeros  :: Festival Cabanyal Intim - Lola Serón Juan - Amparin Moreno - Maria Marín - Mariló Hernández :: Triko Arte  - Veronica Della Rocca - Mercè Galán , Mercedes Huertas - Àngels Simarro - Vega Bermejo - Carol Paredes Visantin - Carmen Marcos - Lupe Frígols i Carlos Maiques - Charo Moreno i Lourdes Muelas - Maria Joilda dos Santos - Mar Fina - Clara Boj, Diego Diaz, Mercedes Tovar, Concha García - Isadora Guardia - Amparo Ceveró, Mar Estrela i Felix Estela - Amparo Gallart  - Laura Castro - Rosa Server - Faci i Fer - Lidon Artero - Luisa Maruny. - Maite Miralles - Maota Sodevilla - Rosa Perez, Manuela Lopéz i Anna Marti - Teresa Ruiz de Lobera i Associació de Vëins i Amics de la Malva - Eli Molins Garcia - Rosa Pérez de Tudela, Rosabel Callado Mas i Jesús Bellido Sanjuan - Bia Santos - Silvia Tarin Rosell i Manolo Exposito - Rose Marie Meichtry i Carlos Garcia Blesa - Maria Villlora i Sara Qussous, Brigida Sevilla - Rosi MorenoVicenta Martinez - Tina Díaz - Aina Gallart - Carmen Sevilla - Susanna Mengual – Visantin - Ana luján -Viga Gordilho
  
[1] Pelta, Raqule. Craftivismo: artesanía para hacer lo que se pueda hacer. In: http://www.monografica.org/02/Art%C3%ADculo/3513, 2012. [10/10/2012]